Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Klaipēdas iela 118 a, Liepāja.

Ēka pirms un pēc renovācijas

Liepājas Reģionālās Slimnīcas rekonstrukcija 2., 3., un 4., kārta

Slimnīcas iela 25, Liepāja
Ģenerāluzņēmējs: SIA RBSSKALS Būvvadība
Apakšuzņēmējs: SIA MK Būvniecība