Kontakti

 

SIA '' MK Būvniecība "
LV 42103060985
Juridiskā adrese:  Lauku iela 31 / 35, Liepāja, LV-3411
Birojs: Lauku iela 31 / 35, Liepāja, LV-3411

A/S DNB Banka
RIKOLV2X
LV09RIKO0002013266856

 

SIA "MK Būvniecība"
Reģ. Nr. LV42103060985
Lauku iela 31 / 35, Liepāja, LV-3411
AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konts: LV70UNLA0050019180856
AS DNB banka, kods: RIKOLV2X
Konts: LV09RIKO0002013266856Mob.tālr. 27766191
e-pasts: matiss@mkbuvnieciba.lv